HANKO KAI KARATE KLUB SENICA

Vítame vás na stránkach jedného z najstarších karatistických klubov na Slovensku, Hanko kai karate klubu Senica!

Hanko kai bol založený v októbri roku 1974 MUDr. Martinom Čulenom a ďalšími karatistami. MUDr. Čulen sa v tom období vrátil zo štúdií v Bratislave, kde sa tamojší mladí športovci rozhodli trénovať pod patronátom Takejiho Ogawu, japonského karatistu pôsobiaceho v o Viedni. Ogawa chodil na tréningy do Bratislavy, kde športovcov naučil základy karate. Senický karatistický klub bol pôvodne súčasťou Telovýchovnej jednoty ako oddiel, v roku 1991 sa osamostatnil a začal pôsobiť samostatne pod súčasným názvom. Hlavným trénerom pokročilých reprezentantov je MUDr. Martin Čulen, mládež trénuje Jaroslav Rehuš. V klube v minulosti pôsobili aj ďalší tréneri (J. Oríšek, Ľ. Paška, B. Thébery, ...). Klub počas svojej existencie vychoval mnoho majstrov Európy a medailistov z majstrovstiev sveta i Európy a svojimi výsledkami počas svojej takmer 50-ročnej histórie patrí k najúspešnejším klubom orientujúcich sa najmä na mládež na Slovensku.

Kontakt

Jaroslav Rehuš

rehus@seznam.cz

0903 379 843

Alena Čulenová

(ekonómka)

0911 189 424