Vitajte na stránke Hanko kai karate klubu Senica!

 TRÉNINGY NA JESEŇ 2022!
NÁBOR NOVÝCH MLADÝCH TALENTOV!
Záujemci sa môžu prihlásiť už teraz!

Bližšie v položke Aktuálne oznamy


Hanko kai karate klub Senica patrí k najstarším klubom na Slovensku. Venuje sa predovšetkým mládeži, no veľké úspechy dosiahol aj na domácich aj svetových turnajoch dospelých. 

Klub  vznikol v októbri 1974 ako Oddiel karate Telovýchovnej jednoty Senica; od mája 1991 funguje ako samostatný karate klub. Zakladateľom a hlavným trénerom Hanko kai karate klubu Senica je MUDr. Martin Čulen (9.dan), ktorý od čias vzniku klubu vychoval mnoho (celosvetovo) úspešných pretekárov v kata, trénerov a rozhodcov v karate, bol predsedom Slovenského zväzu karate a je členom Svetového direktoriátu karate. Je trénerom 1. triedy a vlastní medzinárodnú licenciu rozhodcu 1. triedy. Venuje sa trénovaniu družstva A (pokročilí a pretekári na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni).

Klubovým trénerom, ktorý sa úspešne venuje začiatočníkom a pretekárom na regionálnej úrovni už mnoho rokov (od roku 1987), je Jaroslav Rehuš (5.dan), ktorý sa zároveň stará aj o nábory nových členov a o propagáciu klubu. Je trénerom 2. triedy a medzinárodným rozhodcom 1. triedy.

Okrem týchto profesionálov v klube pôsobia alebo pôsobili aj mnohí ďalší úspešní tréneri a reprezentanti (bližšie v časti História klubu).

Pretekári Hanko kai dosiahli mimoriadne úspechy nielen na domácich, ale aj československých, celoslovenských, európskych aj svetových šampionátoch. Medzi najvýznamnejších reprezentantov klubu patrili napríklad Ing. Milan Anderle, Ing. Jiří Boček (dnes prezident Českého svazu karate), Mgr. art. Andrea Gogová, sestry Kubaškové, sestry Liškové, Miroslava Vašeková, Alžbeta Ovečková a mnohí ďalší.

Hanko kai karate klub je karatistické združenie s mimoriadne dlhou tradíciou a veľkými úspechmi na pretekárskom, trénerskom aj rozhodcovskom poli.

Kontakty

Jaroslav Rehuš

0903 379 843; e-mail: rehus@seznam.cz

Alena Čulenová

0911 189 424; e-mail: a.culenova@gmail.com


Sídlo 

Sadová  638/40, 905 01 Senica; IČO: 00589233