POĎAKOVANIE MESTU SENICA

Ďakujeme Mestu Senica za poskytnutie sponzorského vo výške 700,- eur v roku 2021.

Sponzorský dar bol použitý na časť členov Hanko kai na medzinárodných Majstrovstvách Českej republiky.

ĎAKUJEME

mestu Senica za dotáciu z PRO, na základe ktorej sme mohli do klubu kúpiť nové tatami (cvičiace rohožky). Tatami sú nevyhnutné ako prevencia proti úrazom a tvrdým pádom cvičencom na tréningu.

Akékoľvek Vaše sponzorstvo nám  veľmi pomôže. Financie pôjdu na činnosť klubu, najmä na súťaže a sústredenia detí. 

Ďakujeme. Pomôžete tak našim deťom športovať.

Názov : Hanko kai karate klub Senica, o.z.

sídlo : Sadová 638/43, 905 01 Senica

Právna forma: občianske združenie 

SK10 0200 0000 0000 0753 6182