TRÉNERI HANKO KAI

MUDr. Martin ČULEN

9. dan

diplomovaný tréner 1. triedy

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor stomatológia. V Bratislave sa v roku 1972 dostal do oddielu karate TJ Medik, neskôr do TJ Prírodovedec Bratislava. Medzi jeho trénerov patrili najmä MUDr. Pavol Maslik, PhD. a PhDr. František Šebej, CSc.

Po návrate do Senice založil v októbri 1974 oddiel karate, ktorý bol pričlenený k TJ Záhoran Senica až do roku 1991, kedy vznikol Hanko kai karate klub Senica.

MUDr. M. Čulen je od začiatku vzniku oddielu (neskôr klubu) až do súčasnosti jeho predsedom a hlavným trénerom. V rokoch 1975 - 1981 bol šesťnásobným Majstrom kraja v kata aj v kumite.

Pôsobí ako skúšobný komisár 1. triedy na skúškach STV pre kyu a dan na Slovensku a v Čechách (v ČSZKeGR).

Diplomatické pôsobenie

¶ V rokoch 1987 - 2002 pôsobil ako predseda Slovenského zväzu karate a iných bojových umení (neskôr Slovenského zväzu karate).

¶ V roku 1987 sa zúčastnil zdravotníckeho kongresu WUKO (neskôr WKF) v Budapešti. Predniesol tam svoje päťročné sledovanie úrazovosti v súťažiach karate v Československu, neskôr bol zvolený do Zdravotníckej komisie WUKO.

¶ V rokoch 1994, 1998, 2002 bol na kongresoch WKF trikrát zvolený za člena Direktoriátu Svetovej federácie karate (WKF).

¶ V rokoch 1995, 1999, 2003 bol na kongresoch EKU (teraz EKF) trikrát zvolený za člena Direktoriátu Európskej federácie karate (EKF).

¶ Od roku 1996 až doteraz vykonáva funkciu asistenta pokladníka EKF.

¶ WKF a EKF predložil viacero inovatívnych projektov (bližšie v kap. 3)

¶ V roku 2006 Kongres WKF schválil MUDr. Čulena za stáleho člena Direktoriátu Svetovej federácie karate (WKF).

¶ V roku 1993 na Svetovom pohári WUKO (predchodca WKF) presadil prijatie Slovenského zväzu karate a iných bojových umení do WUKO.

¶ V roku 2001 v Tunise a v roku 2005 v Almerii (Španielsko) pôsobil ako technický delegát WKF na Stredomorských hrách.

Trénerská a rozhodcovská kvalifikácia

¶ Rozhodca 1. triedy pre kata aj pre kumite

Počas svojho pôsobenia v karate postupne zložil skúšky na rozhodcu 3., 2. a 1. triedy v kata a kumite. Ako rozhodca 1. triedy veľa rokov pôsobil na národných a medzinárodných šampionátoch ako hlavný rozhodca súťaže, ako kontrolór zápasovej plochy a ako rozhodca pre kata a pre kumite.

Prvý slovenský rozhodca EKF:

Vo februári 1994 na Majstrovstvách Európy seniorov v Cardiffe úspešne zložil skúšky na sudcu kata.

V roku 1995 v Birminghame urobil skúšky na rozhodcu kumite, čím sa stal prvým slovenským sudcom a rozhodcom na európskych šampionátoch.

Tréner 1. triedy:

V roku 1999 ukončil štúdium na FTVŠ v Bratislave a získal certifikát diplomovaného trénera 1. triedy.

Trénerské pôsobenie

Venuje sa trénovaniu mládeže a seniorov. Vychoval množstvo celkových víťazov Slovenského pohára (reťaz kvalifikačných turnajov SR v karate), Majstrov SR a medailistov z Majstrovstiev SR (Z. Hrušecký, J. Oríšek, družstvo žiakov Čulen ml., P. Miškovič, M. Miškovič, P. Slovák, Ing. J. Boček, Mgr. art. Andrea Gogová, M. Anderle, P. Valášek, G. Komorová, K. Kubašková, H. Kubašková, A. Blažková, J. Čermák, G. Lišková, Z. Lišková, Bc. Lucia Povalačová, Ing. M. Vašeková, M. Čulenová, M. Toure, A. Ovečková a i.); Majstrov Európy a medailistov z Majstrovstiev Európy (A. Ovečková, M. Vašeková, trénoval aj P. Novú, Majsterku Európy EKF v kata senioriek z ČR, reprezentanta ČR v kata Michala Hrubého a ďalších), a medailistov z Majstrovstiev sveta godžu-ryu (M. Vašekovú, M. Toureho, M. Čulenovú; bližšie: kap. 7; Úspechy Hanko kai).

Rozhodcovské pôsobenie

Bol prvým rozhodcom EKF zo Slovenska. Rozhodoval na mnohých národných šampionátoch, vrátane Majstrovstiev SR, Majstrovstiev ČR v godžu-ryu, na medzinárodných súťažiach a Majstrovstvách Európy EKF pôsobil ako sudca kata (kým sa nestal členom Direktoriátu WKF a EKF).

Vedecká a publikačná činnosť

Je autorom viacerých odborných článkov a štúdií, ktoré publikoval v odborných periodikách a na webových stránkach karatistických inštitúcií:

¶ po tom, čo v roku 1987 predniesol na zdravotníckeho kongresu WUKO (neskôr WKF) príspevok o úrazovosti v súťažiach karate v Československu bola táto práca publikovaná v zborníku z kongresu a v časopise Tréner. Tieto informácie po ďalších dvoch rokoch výskumu a doplnení témy týkajúcej sa terapie poranení tváre použil do svojej diplomovej práce na lekársku atestáciu II. stupňa.

¶ V roku 2005 začal spolupracovať s internetovými stránkami Karate-info, pre ktoré písal články Kata alebo kumite; Čoki Motobu posledný okinawský bojovník; Rozvoj sily v tréningu kata I. - III.; História a systematika kata.

¶ Písal aj reportáže zo súťaží v Holandsku, Anglicku, Rakúsku, Nemecku, na ktorých sa zúčastnil v rubrike ČSKeGR Očami MUDr. Martina Čulena.

Ocenenia a vyznamenania

¶ Mesto Senica mu mnohokrát udelilo titul Tréner roka.

¶ Má ocenenie za zásluhy za rozvoj karate od Českého zväzu godžu-ryu, Izraelskej federácie karate a Európskej federácie karate.

¶ Slovenský zväz karate mu v roku 2000 udelil poďakovanie za dlhoročnú prácu v hnutí karate.

Dar od P.McCarthyho

Mu- šin (prázdne srdce)

Jaroslav REHUŠ

5. dan

Karate začal cvičiť v roku 1986 ako dvadsaťjedenročný v Bratislave v klube Lokomotíva Devínska Nová Ves. Zaujala ho najmä filozofia, história karate a možnosť naučiť sa sebaobranu. V roku 1990 sa vrátil do Senice a v roku 1992 začal trénovať v Hanko kai. Jeho prvými trénermi v Devínskej Novej Vsi boli Peter Žiak a Ladislav Szálai a po jeho príchode do Hanko kai až do súčasnosti je jeho trénerom MUDr. Martin Čulen. Sústreďuje sa na kata, pretože v nich vidí tradície, históriu a výborné individuálne cvičenie sebeobrany, aj na kumite, pretože poskytuje možnosť boja so súperom a odolávať stresu. Súťažne cvičil Seienčin, Seipai a Unšu. Je skúšobným komisárom pre skúšky STV 1. triedy (2003). Za svoje najväčšie úspechy považuje získanie 5. danu, 1. rozhodcovskej triedy, bronzovej medaily na Svetovom pohári vo Švédsku, vybudovanie SFŠR, ktorá organizuje turnaje pre mládež, sústredenia a semináre s poprednými majstrami karate, spokojnosť svojich zverencov a ich rodičov a zaradenie svojej osoby do encyklopédie osobností Slovenska Who is who. Pravidelne sa zúčastňuje sústredení, seminárov, vzdeláva sa v odbore karate. Jeho ambíciou je dobre cvičiť a trénovať a kvalitou sa čo najviac priblížiť svojmu učiteľovi MUDr. Martinovi Čulenovi. Karate mu dalo výbornú fyzickú a psychickú kondíciu, harmóniu, znalosti a zručnosti v sebaobrane a veľa priateľov.

Funkcionárske pôsobenie

¶ Prezident Slovenskej federácie šito-ryu (SFŠR)

¶ V Západnej únii karate bol od jej vzniku predsedom disciplinárnej komisie, od roku 2014 je jej tajomníkom

Trénerské a rozhodcovské kvalifikácie

Trénerské kvalifikácie: 1987, Stará Turá - 3. trieda q 1999, Bratislava - 2. trieda

Rozhodcovské kvalifikácie: 1995 - 3. trieda q 1997 - 2. trieda q 2001 - 1. trieda

Rozhodcovské a trénerské pôsobenie

¶ Od roku 1996 rozhodoval Slovenské poháre, Majstrovstvá SR a medzinárodné súťaže na Slovensku (Veľká cena Slovenska, Európsky pohár mládeže). ¶Rozhodoval aj na niekoľkých medzinárodných turnajoch v zahraničí (Švédsko- Svetový pohár; Rakúsko- ME šito-ryu; Akademické Majstrovstvá Poľska; Slovinsko- Vianočný turnaj; Nemecko- Krokoyama Cup; Česká republika- Bohemia cup; Majstrovstvá ČR). V súčasnosti pôsobí ako rozhodca Českého zväzu karate a Českého zväzu karate godžu-ryu.

¶ Ako tréner sa venuje začiatočníkom v družstve B, kde učí najmladších karatistov základné techniky, kihon, kiho-ido a kata a spolupracuje s MUDr. Martinom Čulenom tak, že vyberá a posiela do družstva A najlepších potencionálnych pretekárov. V trénovaní mládeže vidí veľký prínos, pretože ich vychováva k zodpovednosti, pracovitosti a neagresivite. Ako funkcionár sa snaží o napredovanie karate v regióne aj na Slovensku.

Pôsobenie v propagácii karate

Od roku 2000 pôsobí ako korešpondent mnohých regionálnych novín, kde prispieva do športových rubrík informáciami o úspechoch pretekárov Hanko kai a o organizovaných sústredeniach a seminároch Hanko kai. Aj jeho participáciou sa karate stalo známym športom v regióne.