Organizačná štruktúra klubu

Predseda a tréner družstva A: MUDr. Martin Čulen

Tajomník a ekonóm klubu: Alena Čulenová

Tréner družstva B: Jaroslav Rehuš

Propagačná činnosť: Jaroslav Rehuš

Web administrátor: Eva Čulenová

Klub sa člení na družstvo A a družstvo B

DRUŽSTVO A:

pokročilí a pretekári na úrovni SR a na medzinárodnej úrovni

DRUŽSTVO B:

začiatočníci a pretekári na regionálnej úrovni