NÁBOR ZAČIATOČNÍKOV

PLATBA ČLENSKÉHO - OZNAM

Platbu členského, prosíme, prevádzajte iba bezhotovostne. Ďakujeme!

Dôležité! Členské na rok 2023

B družstvo - pokročilí: 

členovia platia na 4 mesiace (september - december 2023): 13,- eur/ 1 mesiac = 52,- eur

C družstvo - začiatočníci: 

september: zadarmo. Platia za 3 mesiace: október - december 2023: 13,- eur/ 1 mesiac = 39,- eur

Príspevok treba uhradiť do 15. 10. 2023

na č.účtu: IBAN SK10 0200 0000 0000 0753 6182 - VS : 910111223 /B družstvo/

VS : 10111223 /pre C družstvo/

Do poznámky pre príjemcu: meno a priezvisko člena klubu

MLADÍ NÁDEJNÍ KARATISTI POZOR!

Mladí karatisti majú teraz šancu. Klub šampiónov Hanko kai Senica vyhlasuje tradičný nábor pre začiatočníkov!

Chlapci a dievčatá od 6 rokov sa môžu prihlásiť 12.9.2023. na tréningoch každý utorok a štvrtok od 18.00 hod. do 19.30 hod. v telocvični 3. ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Karate je účinná sebaobrana i moderný olympijský šport. Učí sebadisciplínu, duševnú harmóniu a úctu k všetkému živému. Záujemcovia, ktorí si chcú zlepšiť kondíciu, naučiť sa brániť, nájsť si priateľov a možno sa stať i reprezentantom a majstrom karate, nepotrebujú nič. Len tepláky, tričko a odvahu začať. Tréningy sú vedené hravou formou a postupne sa pridávajú prvky karate. V septembri sú tréningy zadarmo a tak si každý môže toto starobylé, bojové umenie vyskúšať.

Aktuálne informácie sú vždy i na klubovej webstránke www.hankokai.sk  v položke Nábor začiatočníkov.