AKTUÁLNE OZNAMY

Výsledky našich karatistov na súťažiach v januári až marci 2023.

VŠETKÝM GRATULUJEMEA ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU!

28.1. na Orava Cup získala Diana Džačovská v kata dorasteniek 3. miesto.

12.2. na Otvorených majstrovstvách ZsZK seniorov a na 3. kole Pohára SZK získala Laura Džačovská v kategóriách kata ženy nad 16 rokov 3. miesto a v kata ženy nad 21 rokov 2. miesto.

Na Bratislavskom pohári v karate vo Viničnom 11.3. získala pretekárka Hanko Senica Diana Džačovská 3.miesto v kata 12-13 rokov.

Na 1. kole Slovenského pohára žiakov 11.2.2023 v Trenčíne zvíťazila v kata starších žiačok pretekárka Hanko Senica Karin Krúžeková.

2. kolo SP žiakov sa uskutoční v sobotu 18.3.v Partizánskom.

Na slávnostnom vyhlásení ŠPORTOVEC ROKA v Dome kultúry Senica 1.3.2023 boli medzi najlepšími športovcami mesta Senica vyhlásení i dvaja členovia klubu Hanko Senica. Za vzornú reprezentáciu mesta Senica na Slovensku i v zahraničí boli pred plným hladiskom v kategórii žiakov ocenená Karin Krúžeková a v kategórii dorastencov Samuel Otrubčák.

Tradičné zimné sústredenie. Prvý januárový týždeň, Dubník (Stará Turá), 2023

Naši karatisti tam vycestovali z finančnou podpporou Mesta Senica.

PROSÍME VÁS O 2% Z VAŠICH DANÍ Z PRÍJMU

Prosíme vás o 2% z dane z príjmu za rok 2022 na súťažnú a tréningovú činnosť detí.

Budeme radi, keď nám 2% poukážete na naše údaje:

názov : Hanko kai karate klub Senica, o.z.
sídlo : Sadová 638/43, 905 01 Senica
IČO : 00589233
právna forma : občianske združenie

POZOR, DOLEŽITÝ OZNAM!

Oznamujeme všetkým členom klubu, že treba uhradiť členský príspevok na obdobie:

január - marec 2023
v sume : 39,- EUR
na účet klubu : IBAN SK10 0200 0000 0000 0753 6182
VS : 1232023

ZIMNÉ SÚSTREDENIE DUBNÍK (Stará Turá) 2023 !

V dňoch 5. - 8. 1. 2023 sa uskutoční tradičné zimné sústredenie na Dubníku pri Starej Turej.

Cena: 84,- eur/ 1 osoba

Majstrovstvá Českej republiky v karate - 5.11.2022

5.11.2022 sa v brne konali Majstrovstvá ČR, na ktorých sa zúčastnili aj naši mladí karatisti. Do Senice priniesli krásne výsledky:

V kategórii Začiatočníci :

Jakub Briestenský 1. miesto kata 3. miesto kumite;  Karin Krúžeková 1. miesto kata 10-11 rokov; Samuel Otrubčák 3. miesto kata 14-15 rokov; Diana Džačovská 3. miesto kata 12-13 rokov ; Laura Džačovská 5. miesto kata 14-15 rokov

Srdečne gratulujeme!

Kniha: Eva Čulenová: HANKO KAI. KARATE V MESTE SENICA je už dostupná!

Knihy nám postupne cestujú z tlačiarní a kým prídu všetky a budú doručené do Senice, môžete si ich už objednávať na adresách:

a.culenova@gmail.com alebo:

rehus@seznam.cz

Cena: 10,- eur + poštovné.

Možnosť osobného odberu na tréningoch alebo v kancelárii klubu u p. Čulenovej.

2. vydanie knihy HANKO KAI. KARATE V MESTE SENICA je už dostupné dostupné!

Kniha: Eva Čulenová: HANKO KAI. KARATE V MESTE SENICA bude pre vás v blízkej budúcnosti dostupná. O jej dostupnosti aj cene vás budeme informovať.

+++

Kniha, ktorú čitateľom ponúkame, prvýkrát vyšla v roku 2014 pri príležitosti 40. výročia vzniku jedného z najstarších a najúspešnejších karatistických klubov na Slovensku, Hanko kai karate klubu Senica. Približuje vznik a vývoj karate predovšetkým v regióne Záhoria - najmä v meste Senica - no nie je možné hovoriť o karate v istej lokalite bez poznania historicko-obsahových súvislostí v celom kontexte. Karate ako bojové umenie je veľmi staré; rozvíjalo sa v rôznych čínskych provinciách (azda najznámejším centrom bojových umení je kláštor Šaolin), neskôr na ostrove Okinawa ležiacom južne od Japonska (o histórii karate pojednáva kapitola 1.1), no ako športové odvetvie je pomerne mladé (kapitola 1.2) - začalo sa rozvíjať až v polovici 20. storočia.Aby čitateľ pochopil rozvoj karate v Senici a aby dokázal zaradiť odbornú profiláciu lídra záhorského karate, Hanko kai karate klubu Senica (ale aj iných klubov), v druhej kapitole Systematika karate uvádzame základné informácie o karate - o jeho štýlových charakteristikách, zameraniach, o systéme techník, kata a pod. Tretia kapitola (Založenie a rozvoj Hanko kai karate klubu Senica) je pre našu knihu kľúčová: snaží sa podrobne uviesť a priblížiť faktory stojace na pozadí vzniku a vývoja karate v meste Senica (kapitola 3.2), teda procesu, ktorý sa začal v októbri 1974. Išlo o situáciu, kedy sa Seničan MUDr. Martin Čulen vrátil z vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do Senice a pokračujúc vo svojej kariére karatistu, založil v Senici oddiel karate, ktorý bol čoskoro pričlenený k TJ Záhoran (Agrostav) Senica. V roku 1991 sa z tohto oddielu stal samostatný Hanko kai karate klub Senica. Senické karate tak priamo nadväzuje na vznik a vývin karate na Slovensku, ktorého počiatky siahajú do vysokoškolského prostredia v Bratislave v roku 1972 a z ktorého vzišlo veľa dnes už známych slovenských majstrov karate (bližšie v kapitole 3.1.).Oddiel karate TJ Záhoran (Agrostav) Senica, neskôr Hanko kai karate klub Senica, sa od októbra 1974 pod vedením MUDr. Martina Čulena (dnes 9. dan) veľmi úspešne rozvíjal. S pomocou trénerov vychovaných priamo v klube bolo počas takmer polstoročnice fungovania klubu vychovaných mnoho výborných karatistov - pretekárov európskeho a svetového formátu, ktorí pre Senicu priniesli veľmi veľa významných medailí a ocenení z najvyšších európskych a svetových šampionátov (výsledky klubu sú uvedené v kapitole 7). No v neposlednom rade treba spomenúť, že hlavným výsledkom trénerov Hanko kai Senica je vychovanie svedomitých, čestných, zodpovedných a cieľavedomých ľudí so zdravým sebavedomím a pevným hodnotovým rebríčkom. Počas takmer päťdesiatročnej histórie klubu tu cvičili a v karate sa vzdelávali ľudia zo Senice a veľmi širokého okolia vrátane Moravy a Čiech, pričom sa medzi nimi nezriedka objavovali aj celé rodiny.

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE VŠETKÝCH ČLENOV KLUBU. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK do 15.10.2022!

Oznamujeme všetkým členom, že po stanovení podmienok CVČ treba uhradiť členský príspevok v sumách:

A družstvo, B družstvo:  39,- EUR

na obdobie október - december 2022

C družstvo- nábor: noví členovia platia 26,- eur (október je bezplatný,platí sa november a december 2022)

na účet klubu: IBAN SK10 0200 0000 0000 0753 6182

VS : 1011122022

OZNAM O TRÉNINGOCH DRUŽSTVA A! POZOR!

Pre A družstvo oznamujeme, že tréningy sú v ESKU Senica

v pondelok, stredu a piatok

vždy o 17,30 - 19,30 hod.

Tréner: MUDr. Martin Čulen

KARATISTI, POZOR! OZNAM O JESENNÝCH TRÉNINGOCH družstva B!

TRÉNINGY DRUŽSTVA B BUDÚ OD 4. 10.2022

CVČ Senica oznámilo, že telocvične ZŠ v Senici budú prístupné na tréningy až od 1. 10. 2022.

Tréningy B družstva Hanko Senica i nábor pre začiatočníkov preto môžu začať v telocvični 3. ZŠ Sadová v Senici až po termíne 1. 10.

Prvý tréning bude teda v utorok 4. 10.2022 a nábor nových karatistov bude prebiehať priebežne od 6. 10. 2022.

MLADÍ NÁDEJNÍ KARATISTI, POZOR! HĽADÁME NOVÉ TALENTY!

NÁBOR od 6. októbra 2022

Nábor začiatočníkov-karatistov do Hanko kai karate klubu Senica sa začína od štvrtka 6. 10. 2022. Záujemcovia od 6 rokov sa môžu prihlásiť na tréningoch každý

utorok a štvrtok o 18. 00 - 19. 30 hod.

v telocvični 3. ZŠ, Sadová ul. v Senici

Prípadné zmeny budú uvedené na stránke Hanko Senica.

Oznam pre záujemcov o karate:

PRIHLÁŠKA NA KARATE PRE ZAČIATOČNÍKOV:

Záujemci o karate sa môžu prihlásiť už teraz emailom alebo telefonicky u trénera J.Rehuša  - email: rehus@seznam.cz     mobil: 0903 379 843.

Treba poslať: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, škola, telef.kontakt, e- mailový kontakt.

Záujemca bude zapísaný do C družstva Hanko Senica - začiatočníci a od 6. 10. 2022 môže chodiť na tréningy.

WANNADO FEST Kunovská priehrada - 30.7.2022

KARATISTI HANKO KAI SENICA SA ZÚČASTNILI 30.7.2022 NA VEĽKOM ŠPORTOVOM FESTIVALE WANNADO FEST - DRAČIE LODE NA KUNOVSKEJ PRIEHRADE. DAŽĎIVÉMU POČASIU PO CELÝ DEŇ PREDVÁDZALI ZÁUJEMCOM O TENTO OLYMPIJSKÝ ŠPORT I SEBEOBRANU A UKÁŽKY KARATE. NA STANOVISKU HANKO SENICA SI MNOHÍ RODIČIA S DEŤMI AJ SAMI VYSKÚŠÁLI ÚDERY A KOPY DO MECHU, LAPY, NAUČILI SA BOJOVÝ KOTRMELEC, SPRÁVNE PADANIE, KARATISTICKÝ KLIK ČI ZHASNÚŤ SVIEČKU JEDNÝM ÚDEROM. PRI PREZENTÁCII KARATE NA VEĽKOM PÓDIU PREDVIEDLI KARATISTI HANKO SENICA PRED KAMERAMI TELEVÍZIE JOJ, TV SEN A DIVÁKMI V ZASTREŠENOM STANE PRE 600 LUDÍ KRÁTKU UKÁŽKU TRÉNINGU KARATE. DIVÁCI TAK MOHLI VIDIEŤ NAŽIVO TVRDÉ, RÝCHLE ÚDERY, KOPY, SEKY I CVIČENIE MAJSTROVSKEJ KATY KURURUNFA V PODANÍ NIEKOĽKONÁSOBNEJ ŽIACKEJ ŠAMPIÓNKY KARIN KRÚŽEKOVEJ. SLOVOM PREZENTÁCIU KARATE SPREVÁDZAL TRÉNER HANKO SENICA JAROSLAV REHUŠ. JE PRAVDEPODOBNÉ, ŽE ATRAKTÍVNE A ZROZUMITEĽNE PODANÉ UKÁŽKY KARATE PRIVEDÚ NIEKTORÝCH Z PRIZERAJÚCICH SA CHLAPCOV A DIEVČAT NA PRAVIDELNÝ JESENNÝ NÁBOR ZAČIATOČNÍKOV.
SKÚŠKY STV

9.6.2022

Dňa 9. 6.sa v telocvični ZŠ Sadová v Senici uskutočnili tradičné SKÚŠKY STV, STUPŇOV TECHNICKEJ VYSPELOSTI. Skúšobná komisia zložená z majstrov s najvyššími technickými stupňami v regióne: MUDr. Martin Čulen 9. Dan, Jaroslav Rehuš, 5. Dan, obaja z Hanko Senica a Milan Pekník, 4. Dan z KK Stará Turá preverila znalosti celkom 20 adeptov na vyššie technické stupne, z ktorých bolo úspešných 18.

12 začiatočníkov získalo svoj prvý - bieložltý pás v karate. Spomedzi vyšších opaskov úspešne prešli náročnými skúškami Vlasta Krúžeková a Laura Džačovská, ktoré si vybojovali právo nosiť hnedý opasok - 2.Kyu. Všetkým gratulujeme!

Všetci karatisti Hanko Kai Senica budú mať svoj technický stupeň zapísaný v preukaze SZK - Slovenského zväzu karate spolu s zaplatenou ročnou známkou a potvrdením od lekára 1/rok.

GP BRNA zľava Diana Džačovská, Laura Džačovská,Karin Krúžeková, Samuel Otrubčák
GP BRNA zľava Diana Džačovská, Laura Džačovská,Karin Krúžeková, Samuel Otrubčák

GRAND PRIX BRNA V KARATE 2021. VŠETCI PRETEKÁRI HANKO KAI SENICA S MEDAILOU

Medzinárodného turnaja v karate GRAND PRIX BRNA 2021 sa tak, ako každý rok zúčastnili aj pretekári Hanko kai Senica. V modernej športovej hale Campusu Masarykovej univerzity v Brne sa 20.11. 2021 predstavili bojovníci zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. V čerstvom olympijskom športe (na nedávnej olympionáde v Tokiu štartovali karatisti prvý raz v histórii) sa súťažilo tradične v dvoch disciplínach. V cvičení bez súpera (kata) a v zápase (kumite). V senickom klube sa venujú obidvom disciplínam, lebo karate je cvičenie i boj a karatista musí byť kompletný bojovník. A z moravskej metropoly si Seničania odviezli medaily z obidvoch disciplín a ukázali svoje majstrovstvo a všestrannosť, keď každý zo štyroch pretekárov Hanko kai vystúpil minimálne jedenkrát na stupeň víťazov. Najúspešnejšia bola čerstvá dvojnásobná majsterka Českej republiky Karin Krúžeková, ktorá pokračuje vo víťaznej jazde na slovenských i zahraničných turnajoch. Iba 9-ročná žiačka jasne triumfovala v kata do 10 rokov a k zlatu z kata pripojila i striebro v zápase kumite žiačok do 11 rokov, keď medzi staršími súperkami našla premožiteľku až vo finále. Pre mladý talent z Hanko kai Senica, kde začínala v šiestich rokoch to bola zároveň i dobrá príprava na Majstrovstvá Slovenska. Dve medaily, obidve strieborné, získala v kata i kumite do 14 rokov Laura Džačovská. Po zlepšení techniky a taktiky boja by nabudúce nemala visieť ani zlatá medaila príliš vysoko. Vo vyraďovacích bojoch boli úspešní a medzi najlepších sa dostali aj v kata do 12 rokov Diana Džačovská získala 2. miesto a Samuel Otrubčák v kata do 14 rokov obsadil 3. miesto.

Grand Prix Brna v Českej republike bola zrejme na dlhšiu dobu poslednou súťažou, a to nielen v karate. Kvôli pandémii covidu sa rušia turnaje a obmedzujú tréningy. Žiacke Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa mali konať 27.11. v Bratislave, boli tiež odložené naneurčito.

Dúfajme, že juniorské ME 4. - 6. 2. 2022 v Prahe budú už bez obmedzení.

E.J.

Majstrovstvá Českej republiky goju 2021

V sobotu 6.11.2021 sa v Brne uskutočnili Majstrovstvá Českej republiky v štýle goju ryu karate. Medzi najlepšími pretekármi, ktorí si vybojovali postup na český šampionátov z 3 kôl národných pohárov nechýbali ako každoročne ani pretekári Hanko kai Senica. Najúspešnejší boli mladí karatisti, žiaci, ktorí vystúpili i viackrát na stupeň víťazov. Trojnásobná majsterka ČR z posledného šampionátu Karin Krúžeková dokázala, že ani počas dlhého obdobia pandémie nestratila nič zo svojich kvalít. Nenašla rovnocennú súperku ani v staršej kategórii a zvíťazila v kata i v kumite mladších žiačok. Z Čiech si do svojej už bohatej zbierky trofejí doviezla dve zlaté medaily.

Doslova kôš medailí získal v Brne ďalší žiak Jakub Briestenský. Na českých tatami si vybojoval až 5 medailí: 3 strieborné a 2 bronzové. K spokojnosti chýbala iba aspoň jedna zlatá medaila.

Najbližšie budú štartovať pretekári Hanko kai Senica opäť v Čechách na medzinárodnom turnaji GRAND PRIX BRNA 20.11. v moravskej metropoli Brno.

MEDAILY KARATISTOV Z ČIECH

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV DO HANKO KAI SENICA

Po období karantény sa rozbiehajú i senickí karatisti. Na poslednom turnaji v zahraničí, 2. kole Českého pohára goju-ryu 11.9.2021 v Kroměříži boli úspešní mladí karatisti Hanko Kai Senica. Získali 9 medailí, a to štartovali iba traja pretekári zo Senice. Po zatvorení telocviční a zrušení športových podujatí trénovali karatisti hlavne individuálne, prebehlo cyklistické sústredenie a od septembra fungujú už i pravidelné tréningy. V Kroměříži prekvapil ziskom doslova koša medailí vicemajster Českej republiky Jakub Briestenský, ktorý si z Čiech odviezol až 7 medailí. Celkom 6 strieborných a 1 bronzová medaila, takže chýbala iba povestná čerešnička na torte - zlatá medaila. Hlavne v Pohári nádejí - súťaže pre začiatočníkov - hviezdil a získal 5 medailí. V kategórii mladších žiakov 10 - 11-ročných sa postavil na stupne víťazov dvakrát v cvičení kata, trikrát v zápase kumite, raz v technikách kihon-ido a raz v agility - beh na obratnosť. Po nevyhnutnom odstránení chýb a pridaní v tréningu by nemusela zlatá medaila v niektorej z disciplín, v ktorých štartuje, visieť privysoko ani na Majstrovstvách Českej republiky 6. 11. v Brne, kam sa svojimi výkonmi presvedčivo kvalifikoval on i K. Krúžeková.

V inej ťažšej situácii bola úradujúca majsterka ČR v žiakoch Karin Krúžeková z Hanko kai Senica. Držiteľka modrého opasku (5. kyu) a 3-násobná majsterka ČR y posledného šampionátu už nemôže štartovať medzi začiatočníkmi, takže konkurenciu má oveľa ťažšiu. Karin ale ako vždy nesklamala a sústredenými, kvalitnými výkonmi si vybojovala zlatú medailu v kata a striebornú medailu v kumite. V kata vo finále žiačok nedala šancu súperke dobre zacvičenou majstrovskou katou Kururunfa a zaslúžene kraľovala v tejto disciplíne. V zápase kumite trochu prekvapujúco prehrala vo finále 3:4. Na začiatku súboja o zlato sa súperke podarili dva kopy na chrbát senickej karatistky a viedla tak 4:0 a i keď ju zvyšok zápasu Seničanka naháňala po tatami, podarilo sa jej len kopom na hlavu znížiť na konečných 3:4. Výpadok v tréningu zapríčinený pandémiou bolo vidieť však všade, v kvalite výkonov i v počte pretekárov. Turnaja v Kroměříži sa zúčastnili tentoraz ako rozhodcovia i obaja tréneri Hanko Kai Senica - MUDr. M. Čulen, 9. dan a J. Rehuš , 5. dan, ktorí sa budú po náročnom korona období snažiť karatistov zo Záhoria opäť na sezónu výborne pripraviť, aby medailová žatva zo slovenských i zahraničných turnajoch pokračovala.

NÁBOR NOVÝCH KARATISTOV!

Mladí karatisti majú teraz šancu. Klub šampiónov Hanko kai Senica vyhlasuje tradičný nábor pre začiatočníkov. Chlapci a dievčatá od 6 rokov sa môžu prihlásiť od utorka 21. 9. na tréningoch každý utorok a štvrtok od 18.00 hod. do 19.30 hod. v telocvični 3. ZŠ na Sadovej ulici v Senici.

Karate je účinná sebaobrana i moderný, olympijský šport. Učí sebadisciplínu, neagresivitu a úctu k všetkému živému. Záujemcovia, ktorý si chcú zlepšiť kondíciu, naučiť sa brániť, nájsť si priateľov a možno sa stať i reprezentantom a majstrom karate, nepotrebujú nič. Len tepláky, tričko a odvahu začať. Tréningy sú vedené hravou formou a postupne sa pridávajú prvky karate. Prvý mesiac sú tréningy zadarmo, a tak si každý môže toto starobylé bojové umenie vyskúšať. Aktuálne informácie sú vždy i na klubovej webstránke hankokai.sk

E.Jareč


Slovenský pohár detí a žiakov - video súťaž v kata 25.5.2020

Na natredičnom Slovenskom pohári detí a žiakov 25.5.2020 konaného online naši pretekári opäť dosiahli významné úspechy:

Karin Krúžeková - 1. miesto - kata mladšie žiačky 8 - 9 rokov

Jakub Briestenský - 2. miesto - kata mladší žiaci 8 -9 rokov

                                  - 2. miesto - free style kata - chlapci 5 - 11 rokov

Gratulujeme!

JESENNÁ ŽATVA ÚSPECHOV V HANKO KAI

Aj v jeseni 2019 mladí karatisti z Hanko kai boli mimoriadne úspešní a náš klub obohatili viacerými medialami.

Ponúkame Vám prehľad našich najnovších úspechov:

Kopáč - 21.9.2019 1.kolo Slovenského pohára U21, juniorov, kadetov, dorastencov - Košice - kata muži: 3. miesto

Kopáč - 28.9.2019 Pohár SNP B. Bystrica - kata muži: 2. miesto

Krúžeková - 28.9.2019 Pohár SNP B. Bystrica 

- kata mladšie žiačky. - 2. miesto
- kumite nad 28 kg - 3. miesto

Krúžeková: 12. 10. 2019 1.kolo Bratislavského pohára - Viničné
- agility - 1.m.
- kata ml.ž. - 3.m.
- kumite nad 28 kg - 2.m.

Otrubčák - 12.1 0.2019 1. kolo Bratislavského pohára - Viničné
- kumite 10-11 r. - 3.m.

Krúžeková Karin - 2. kolo Bratislavského pohára 

- 2.m. v kata
- 3.m. kumite

Briestenský Jakub - 2.kolo Bratislavského pohára 

-3.m. kumite

Džačovská Laura - 14. 9. 2019 Račiansky strapec - Bratislava

- kata staršie žiačky - 3. m.

Bratislavský pohár - Viničné:

Džačovská L. - kata 7.m., 

Rybnikárová - kata mladšie kadetky 5.m.

Džačovská D.- 12.10. Viničné kata ml.ž. 5.m.

OKINAWA! ÚČASŤ Dr. ČULENA NA MEDZINÁRODNOM SEMINÁRI RYU EI RYU

Možno každý karatista sníva o tom, že aspoň raz v živote sa pozrie do kolísky karate, na Okinawu. Hlavnému trénerovi Hanko kai Dr. Martinovi Čulenovi a členovi klubu Hanko kai Martinovi Kopáčovi sa to splnilo, keď 17.8.2019 vycestovali spolu s reprezentáciou Českého svazu karate goju ryu a s jeho podporou na najjužnejší japonský veľký ostrov ležiaci v súostroví Ryu ei ryu, kedysi domov kráľovstva Ryu ei ryu. 

Na tomto mieste pri meste Šuri sa konal veľký medzinárodný seminár Ruyu ei ryu pod vedením bývalého Majstra sveta v kata Tsugua Sakumota, kde sa zúčastnilo okolo 300 karatistov. Česká výprava spolu s Dr. Čulenom a M. Kopáčom sa zúčastňovala tréningov v malých skupinkách. Trénovali sa techniky, kihon. Niektoré tréningy prebiehali aj v rodnej dedine Sakumota Onna Village. Šiesty deň seminára boli ukážky budo kan a na tejto veľkej akcii sa zúčastnilo až okolo 1000 cvičencov. Nechýbali ani prezentácie jednotlivých krajín. V nedeľu bolo voľno a výprava si prezrela pamiatky v najbližšom okolí, najmä pevnosť v Šuri, Fukushu garden a múzeum karate. V pondelok sa cestovalo na sever ostrova a celý seminár sa ukončil osobitným tréningom výpravy u samotného Sakumota.

Pobyt na Okinawe bol nesporne obohacujúci. Vedomosti a zručnosti z neho bude Dr. Čulen teraz aplikované aj v Senici na tréningoch karate.

Zdroj: Český svaz karate goju ryu, autorka: V. Míšková

Letné cyklistické sústredenie Hanko kai

Na prelome júla a augusta sa v Hanko kai uskutočnilo tradičné letné cyklistické sústredenie. Karatisti pod vedením trénera MUDr. Martina Čulena trénovali kondíciu a vytrvalosť tak, že na bicykloch hrdinsky zdolávali krátke, zato strmé kopce Záhoria a Myjavsko-brezovských kopaníc. Počasie vyšlo, nálada bola vynikajúca, vytrvalosť do ďalšej tréningovej a súťažnej sezóny je chytená.

Úspešná sezóna senických karatistov!

Úspešnú sezónu majú za sebou senickí karatisti z Hanko kai, ktorí v roku 2018 dosiahli úspechy na domácom, no najmä zahraničnom poli. Medzi najväčšie úspechy patrí titul Vicemajstra sveta pre mladého juniorského reprezentanta Martina Kopáča a mnohonásobnej Majsterky Slovenska Alžbety Ovečkovej. 

Svoj doteraz najväčší úspech dosiahol iba 17ročný odchovanec senického klubu Martin Kopáč na Majstrovstvách sveta v štýle godžu-ryu v rumunskej Bukurešti  v konkurencii 970 pretekárov z 36 krajín. Získal tu bronzovú medailu. Hneď nato bol nominovaný do slovenskej juniorskej reprezentácie a prezentoval sa  ako reprezentant v ukrajinskom Ľvove, kde získal striebro v kata juniorov. Začínal u trénera Jaroslava Rehuša (5. dan), potom sa presunul do A družstva k MUDr. Martinovi Čulenovi (9. dan).

Alžbeta Ovečková (2. dan)  sa úspešne presadzuje medzi slovenskou i svetovou špičkou už medzi ženami. Dorastenecká Majsterka Európy a skúsená reprezentantka SR je zaradená do TOP tímu slovenskej reprezentácie. Senická odchovankyňa má - ako vždy- len tie najvyššie ciele: nominovať sa na oplympiádu v Tokiu 2020, kde karate vzniklo po prvýkrát ako olympijský šport.  Medzi najlepších karatistov sveta sa do Japonska dostanú len tí najlepší zo Svetového pohára. Alžbeta Ovečková sa v rácmi svojich nomácii sústreďuje práve na Svetové poháre v španielskej Guadalajre, v rakúsko Salzburgu, marockom Rabate, takisto aj v Turecku. Prestížnou záležitosťou bola aj účasť v emirátskom Dubaji. 

Za svojimi vzormi nezaostáva ani senická mládež: v Českých pohároch získalo množstvo medailí aj juniorky Adela Sadloňová (1. dan) a Kristína ristína Zrínyová (1. dan). Presadzujú sa aj žiaci; Lenka a Zuznama Kopáčové, Ema Dvorská sú Vicemajsterky Českej republiky v roku 2018. Iba 10 ročný Samuel Otrubčák z B družstva Hanko kai obsadil 3. miesto v Českom pohári v kumite.


Mladí karatisti z Hanko kai výborne bojovali aj na druhom kole Českého pohára godžu-ryu v Hodoníne, keď Ema Dvorská (4. kyu) získala striebro v kata starších žiačok, Adela Sadloňová a Kristína Zríniová sa zaslúžili o bornz v kata junioriek. Lenka Kopáčová vybojovala zlato v kata žiačok 10 - 11 ročných. Jej sestra Zuzka Kopáčová získala v tej istej...

Noviny Plus 1 z 1.6.2018 uverejnili rozhovor Laca Faitha zo stávkovej spoločnosti DOXXbet, s.r.o. s úspešnou senickou karatistkou Alžbetou Ovečkovou. Prečítať si ho môžete tu.

V 2. kole Českého pohára v štýle godžu-ryu 7. apríla 2018 v Hodoníne získali mladí karatisti z Hanko kai karate klubu Senica 6 medailí. V konkurencii 138 pretekárov z 15 klubov sa najviac darilo Lenke Kopáčovej, ktorá zvíťazila v kata žiačok. Bronz získala jej sestra Zuzana Kopáčová. Držiteľka zeleného pásu (4. kyu) Ema Dvorská príjemne prekvapila...

Podobne ako každý rok, aj začiatkom roku 2018 (26.2.2018) sa v Mestskom dome kultúry v Senici konala významná akcia Vyhlásenie najlepšieho športovca mesta Senice. Nominovaní boli športovci - tréneri aj pretekári z rôznych oblastí, medzi nimi aj karatisti z Hanko kai Karate klubu Senica. Prestížne ocenenie si za úspešnú reprezentáciu mesta Senice v...

11.1. až 14.1.2018 sa v Starej Turej konalo tradičné zimné sústredenie karatistov. Ako vždy, bývalo sa v krásnom prostredí Dubníka a tréningy prebiehali v miestnej základnej škole. Sústredenia sa tradične zúčastnili slovenskí aj českí reprezentanti v kata. Tréningy viedol MUDr. Martin Čulen. a orientované boli na precvičovanie kata, techník,...

Na Svetovom pohári na Okinawe sa v decembri 2017 zúčastnila aj moravská pretakárka z Taro kanu Brno trénujúca aj pod vedením MUDr. Martina Čulena v Hanko kai Senica Veronika Mišková. Vo 4. kole sa jej podarilo poraziť vicemajsterku sveta Bottano a postupovala ďalej. Zastavila ju až japonská Majterka sveta Shimizu. GRATULUJEME!